Přivítání

Jménem celého našeho dvoučlenného týmu TÄ› zde vítám, návštÄ›vníku. Jak už slavnostní první novinka napovídá, naše doména se rozjíždí v tom pravém slova smyslu. Zatím jsem uveÅ™ejnil alespoň tuto malou část budoucího portálu, jehož plánovaný rozsah můžeš vidÄ›t už teď, pÅ™i pohledu na odkazy v menu. 

Protože rozestavÄ›ný web nedÄ›lá dobrou vizitku, pokud je rozestavÄ›ný až pÅ™íliš dlouho, tímto si pÅ™ed zraky všech návštÄ›vníků stanovuji deadline na 31. prosince na dokončení této prezentace. Do nového roku chceme vstoupit v "plné polní", s hotovým portálem a s PsPadem ve složce "Po spuštÄ›ní". Již nyní se můžeme pochlubit prvním spuštÄ›ným projektem, kterým je Celebrant's Movie Data Base, zkrácenÄ› CMovieDB nebo CMDB. Projektů bude časem pÅ™ibývat, stejnÄ› jako obsahu na tÄ›chto stránkách. O jednotlivých projektech si můžeš nÄ›co pÅ™ečíst v sekci "Projekty". Kdyby TÄ› zajímalo, co stálo za vznikem cqproject.net, koukni se do sekce "O nás". 

To je ode mne zatím vše, hezké svátky pÅ™eje Celebrant (Aleš Procházka).

Novinky

Jan 01

Šťastný nový rok 2!

365 dnů ubÄ›hlo jako voda, CQProject je zase o nÄ›co blíže k dokončení a jeho autoÅ™i o rok zestárli, stejnÄ› jako vy. To je pÅ™esnÄ› ten důvod, proč byste mÄ›li ihned popadnout sklenici šampusu, či jiné konzumní lihoviny, a pÅ™ipít si na šÅ¥astný Nový rok 2010!

Napsal: celebrant

Dec 29

Podobizny

Do sekce "O nás" byl pÅ™idán nový pÅ™íspÄ›vek s našimi podobiznami.Dont Feed
Pojďte se na nás podívat! (nebojte, nekoušem)

Napsal: qwerty

Jan 01

Šťastný nový rok!

PÅ™ejeme všem návštÄ›vníkům šÅ¥astný nový rok, rok 2009. NechÅ¥ každý zažije mnoho úspÄ›chů a radostí. My jsme si nadÄ›lili funkční portál a PsPad ve složce "Po spuštÄ›ní".

Všechno nejlepší pÅ™eje tým CQProject.net.

Napsal: admin

Dec 23

Spuštění prezentace

Dnes je pro cqproject.net historický den, neboÅ¥ naše doména dostala důstojnou uvítací prezentaci, která zároveň bude sloužit jako rozcestník na naše projekty.

Napsal: admin